Desse bileta er tekne i kyrkja under bryllaupet, av fotografen som alltid var i vegen for alle dei andre. Berre dei bileta som vart lasta opp kjem opp under, men om du trykkjer på eit av bileta kan du finne resten derfrå.